Το PAIVANASHOME.GR είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης και διακίνησης αγαθών μέσω του Διαδικτύου, της Ελληνικής εταιρίας “ΠΑΪΒΑΝΑΣ Home Collections”, εμπόριο Λευκών ειδών, που εδρεύει στο Ναύπλιο, στη διεύθυνση Λεωφ. Ασκληπιού. Η έδρα λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος και ως σημείο παραλαβής. Η paivanashome τηρεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις, αναφορικά με την σύναψη με τους καταναλωτές συμβάσεων από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών, και έχει νόμιμα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 4242/2014 και ισχύει σήμερα, με αριθμό καταχώρησης 178649/10-4-2014.
Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην διεύθυνση www.paivanashome.gr
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.paivanashome.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλους του paivanashome.gr (συνολικά ή διαζευκτικά)
α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης
β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του paivanashome.gr και
γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του paivanashome.gr καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Επίσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλους του paivanashome.gr να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του paivanashome.gr.

Ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του paivanashome.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του paivanashome.gr.

Το κατάστημα paivanashome.gr δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.paivanashome.gr, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Το κατάστημα paivanashome καταβάλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια στη πιστότερη με τη πραγματικότητα, παρουσίαση των προϊόντων του, μέσω φωτογραφιών μεγάλης ανάλυσης καθώς και με αναλυτικές περιγραφές. Θα πρέπει παρόλα αυτά να ληφθούν υπόψη αστάθμητοι παράγοντες που εμποδίζουν αυτή τη προσπάθεια (τεχνικά μέσα που διαθέτει ο χρήστης, ανάλυση οθόνης κτλ.)
Η πιθανότητα ύπαρξης διαφοράς στη χρωματική απόχρωση της φωτογραφίας και του προϊόντος είναι δυνατή.

Το κατάστημα paivanashome δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Εγγυάται όμως για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Η ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα, ενημερώνεται διαρκώς κατά τη διάρκεια του έτους, ώστε να διασφαλίσει ότι σας παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που διαθέτει.

Στην περίπτωση που βρεθεί στη δυσάρεστη κατάσταση να μην μπορεί να σας προμηθεύσει σύντομα με το/τα επιλεγμένο προϊόν, θα λάβετε άμεση ενημέρωση για τον χρόνο που απαιτείται. Εάν ο προτεινόμενος χρόνος παράδοσης δεν είναι αποδεκτός, θα λάβετε όλο το ποσό της χρέωσης σας.

Το κατάστημα paivanashome δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης το κατάστημα paivanashome ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την ιστοσελίδα www.paivanashome.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της paivanashome και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων.

Όλες οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας δεν περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής. Οι τιμές δίνονται σε Ευρώ (€) και δεν συμπεριλαμβάνουν και Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν την αποδοχή της παραγγελίας σας.

Η paivanashome καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του να επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210- μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου – sales@paivanashome.gr

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις παραγγελίες σας με τους παρακάτω τρόπους:

Ηλεκτρονικά με καταχώρηση απευθείας στο σύστημα.
Ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στην διεύθυνση sales@paivanashome.gr. Μην παραλείπετε να γράφετε τα προσωπικά σας στοιχεία και τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι απαραίτητα για την έκδοση του παραστατικού και την παράδοση της παραγγελίας σας.
Τηλεφωνικά στο 210- σε έναν από τους εκπροσώπους μας. Θα σας ζητηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς είναι απαραίτητα για την έκδοση του παραστατικού και την αποστολή της παραγγελίας.

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελίας σας σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται, καλώντας στο 210- ή με e-mail στο sales@paivanashome.gr. Και βεβαίως θα ενημερωθείτε αναλόγως για τις επιλογές που έχετε.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 

All payments made using the card are processed through the electronic payment platform of “Alpha e-Commerce” of Alpha Bank and uses TLS 1.2 encryption protocol encryption with 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Encryption is a way of coding the information until it reaches its recipient, who will be able to decode it using the appropriate key.